Czujniki NVDI i akcesoria

Rozwiązania systemowe dla
precyzyjnego rolnictwa

System GreenSeeker

System kondycji roślin Trimble®
GreenSeeker®
pomaga
efektywnie
i precyzyjnie zarządzać
nakładami upraw

w ruchu. Dzięki
GreenSeeker możesz
określić

zmienność kondycji łanu.

Jak działa?

Zaawansowany czujnik umieszczony na spodzie systemu GreenSeeker wysyła krótkie błyski światła czerwonego i podczerwonego, a następnie mierzy ilość każdego rodzaju światła, które odbija się od czujnika. Te pomiary są używane przez System GreenSeeker do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym co do ilości nawozu, który należy aplikować na uprawę, gdy opryskiwacz przemieszcza się po polu. Zmienność gleby, a różnice w wigorze roślin są konsekwentnie mierzone przez GreenSeeker tak, aby rośliny otrzymywały dokładnie taką ilość nawozu, jakiej potrzebują do rozwoju. Można też zastosować GreenSeeker w sposób pasywny, mapując uprawę zbierając dane dotyczące zmienności łanu i na tej podstawie zaprojektować zmienną aplikację nawozu.

WeedSeeker Spot

Spray System

System oprysku punktowego Trimble® Weed Seeker® to skuteczne
rozwiązanie, które pomaga w skutecznym zwalczaniu chwastów.
System WeedSeeker wykrywa obecność chwastów i sygnalizuje
dyszom rozpylającym precyzyjną ilość środka chemicznego –
rozpylając tylko chwasty, a nie gołą ziemię.
*Wyższe prędkości można osiągnąć poprzez zdalne zamontowanie elektrozaworu sekcji opryskiwacza

Zgodność systemowa

System GreenSeeker jest kompatybilny zarówno z panelem Trimble®
TMX-2050 i ze starszym FMX. Tworzy to niezrównana wartość
dodaną, używając tego samego wyświetlacza do sterowania
pojazdem, zmiennego wysiewu nawozu w trakcie jazdy.
Współpracuje z większością kontrolerów rozsiewaczy przystosowanych
do aplikacji zmiennej dawki nawozów. Może być zamontowany na
belkach większości opryskiwaczy/ rozsiewaczy.

Stacja pogodowa Field-IQ ISO

Stacja pogodowa Trimble ISOBUS informuje o chwilowych zmianach
pogody i jest dostępna za pośrednictwem łatwego w użyciu
interfejsu ISO Universal Terminal (UT).
Prędkość i kierunek wiatru mierzy się za pomocą czterech przetworników
ultradźwiękowych. Brak ruchomych części przekłada się na lepszą
trwałość i niezawodność.